Làm Đẹp Sức Khỏe Tử Vi Bao Online

Cố tình chặn quảng cáo trên YouTube Google sẽ khóa tài khoảng người dùng

Ứng dụng Youtube đã gửi Email thông báo đến người dùng về những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày 10/12/2019. Trong đó điểm gây tranh cải nhất đó là YouTube cấm người dùng sử dụng các ứng dụng, tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo khi xem video, nếu vi phạm thì tài khoản của bạn có thể bị cấm mãi mãi.

Ứng dụng Youtube gần đây đã đưa ra thông báo thay đổi chính sách mới sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 10/12/2019 . Trong chính sách dài lê thê có một điểm gây ra làn sóng tranh cải gay gắt YouTube cấm người dùng sử dụng các ứng dụng, tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo khi xem video, nếu vi phạm thì tài khoản của bạn có thể bị cấm mãi mãi.

Chi tiết như sau :

Chúng tôi có thể chặn tài khoản Google của bạn, khiến bạn không thể truy cập vào YouTube hoặc bất cứ các dịch vụ nào đến từ hệ sinh thái Google nếu chúng tôi phát hiện tài khoản của bạn không còn có ích về mặt thương mại.” (Hiểu nôm na là chặn nguồn thu từ quảng cáo của Google)

Xem chính sách đầy đủ tại đây (https://www.youtube.com/t/terms?preview=20191210#main)

Các ứng dụng, tiện ích chặn quảng cáo bị cấm sử dụng trong chính sách mới của YouTube
Các ứng dụng, tiện ích chặn quảng cáo bị cấm sử dụng trong chính sách mới của YouTube

Để an toàn chị em xem thử mình có dùng ứng dụng hay phần mềm nào để chăn quảng cáo YouTube không có thì gỡ ra đi nhé ! Trước ngày chính sách mới có hiệu lực

Nguồn: Gizchina

Bình luận