Làm Đẹp Sức Khỏe Tử Vi Bao Online

Giống chó H’ Mông cộc đuôi

Chó H’ Mông cộc đuôi giống chó nổi tiếng của người dần Tây Bắc và đây cũng là một trong "Tứ đại danh khuyển " Việt Nam  Giống chó H’ Mông cộc đuôi cùng với 3 loài chó Bắc Hà, chó Phú Quốc và chó lài được coi là “tứ đại danh khuyển” của Việt Nam. Đây là một trong những loài chó săn cổ…
Đọc thêm...