Phụ Nữ Kiều Việt
Chia sẻ kiến thức tổng hợp về làm đẹp sức khỏe tâm sự chuyện bà tám các kỹ thuật đời sống vợ chồng ..

Nãi Lượng

Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ chính thức đường ai nấy đi sau 7 năm kết hôn

Cặp đội Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ đã chính thức xác nhận ly hôn đường ai nấy đi sau 7 năm kết hôn trong đó có 2 năm dùng dằng scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ. Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ đã chính thức xác nhận đường ai nấy đi sau 7 năm kết hôn . Vậy là cuộc sống hôn nhân sau 7 năm nhưng lại có 2 năm dài đăng đẳng liên quan đến scandal ngoại…
Đọc thêm...