Phụ Nữ Kiều Việt Chia sẻ kiến thức tổng hợp về làm đẹp sức khỏe tâm sự chuyện bà tám các kỹ thuật đời sống vợ chồng. Tử vi online báo xem bói ......

Ngô Thanh Vân

Vắng mắt trong buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM sáng 6/2, phía Ngô Thanh Vân cho biết "không trốn tránh hay thiếu cầu thị" mà chỉ do không sắp xếp được lịch. Theo lịch giấy mời vào ngày 6/2 Ngô Thanh Vân sẽ đến Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM làm việc sau bài viết sai về…
Đọc thêm...