Làm Đẹp Sức Khỏe Tử Vi Bao Online

Vũ Khắc Tiệp

Sau những hình ảnh be bét máu với lùm xùm trốn nợ hơn 3 tỷ, CDM đã và đang nghi vấn liệu ông bầu và ‘gà nhà’ Ngọc Trinh có giàu như những gì họ đã phơi bày. Những hình ảnh Vũ Khắc Tiệp bị đánh be bét máu ở đồn công an cùng với đó là giấy nợ khiến CDM giấy lên nghi vấn ông bầu này đang trốn một…
Đọc thêm...